Nygrens Entreprenad AB hjälper dig med alla typer av schaktarbeten.
IMG_0649

Samlat svenskt
glaskunnande

Branschriktlinjer

Glas är ett byggnadsmaterial och har, liksom andra material, sina speciella egenskaper. Dessa riktlinjer omfattar enkelt floatglas och förädlade produkter som belagt glas, härdat glas, värme-förstärkt glas, laminerat glas och isolerrutor m.fl. 

Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Svensk Planglasförening tillsammans med Glasbranschföreningen och Glascentrum har antagit Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat de fossila utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral.

Genom att ställa sig bakom färdplanen har glasbranschen tagit ett steg framåt i detta arbete. En aktivitetsplan för hur glasbranschen ska lyckas klara målen kommer att arbetas fram under hösten 2020.

Publikationer

Inget annat material än glas isolerar, avskärmar och säkrar samtidigt som man obehindrat kan se genom det. Oavsett var det är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året. Byggnadsglas i olika varianter och kombinationer uppfyller byggnormens krav på funktion, säkerhet och skydd i byggnader.