En klimatneutral glasbransch

Bygg och anläggningssektorns färdplan

Bygg- och anläggningssektorns färdplan

 

Svensk Planglasförening tillsammans med Glasbranschföreningen och Glascentrum har antagit Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat de fossila utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral.

Genom att ställa sig bakom färdplanen har glasbranschen tagit ett steg framåt i detta arbete. Utifrån Bygg- och anläggningssektorns färdplan har Svensk Planglasförening och Glasbranschföreningen tillsammans arbetat fram en färdplan för glasbranschen. 

Vägen till en fossilfri glasbransch 

 
 

Svensk Planglasförening och Glasbranschföreningen har tillsammans identifierat relevanta åtaganden och mål för att glasbranschen ska bli en klimatneutral värdekedja 2045.