Ansök om glasstipendium

Ansök om glasstipendium

Svensk Planglasförenings glasstipendium 2022

Svensk Planglasförening avsätter 50 000 kronor till stipendium för examensarbete av särskilt intresse för glasbranschen. Glas är ett viktigt material både idag och i framtiden inom byggnad och boende. Genom instiftande av Glasstipendiet vill Svenska Planglasförening uppmärksamma och stimulera studenter att välja området planglas i sina examensarbeten. Utdelning sker i samband med föreningens höstkonvent i november 2022. Arbetet ska vara utfört mellan september 2021 och september 2022.

Kriterier för examensarbeten

  • Uppsatsen ska vara ett examensarbete på minst treårig utbildning på kandidat- eller magisternivå eller därmed jämförbar examen.

  • Examensarbetet ska vara godkänt.

  • Examensarbetets inriktning ska vara innovativa/kreativa användningsområden eller tillämpningar av planglas och bedömas ha ett mervärde för glasbranschen.

Din ansökan

Juryn består av Glasstipendiekommittén och Svensk Planglasförenings ordförande.

Ansökan ska innehålla max fyra A4 sidor om examensarbetet, resultatet och slutsatserna samt varför man ska tilldelas stipendium. Examensarbetet i PDF format. Vem som varit handledare och/eller examinator samt kontaktuppgifter till dessa och rekommendation från handledare. Detta skickas senast fredagen den 30 september 2022 till: glasstipendium@svenskplanglas.se

För information kontakta:
Anna-Lena Fransson
Svensk Planglasförening
070-219 89 33