SPF har signerat färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor tillsammans med Glasbranschföreningen och Glascentrum

Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Glascentrum ställer sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft Varje dag bidrar glasbranschen till ett lite ljusare samhälle genom att bygga för hälsa och välbefinnande, i enlighet med FN:s tredje globala mål. Nu växlar Glasbranschföreningen tillsammans med leverantörerna inom Svensk Planglasförening samt teknik- och utbildningscentret Glascentrum upp det miljömässiga hållbarhetsarbetet ytterligare. Detta genom att ställa sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, med målet att år 2030 ha halverat utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral.

– Glas är ett viktigt byggmaterial och tillsammans företräder organisationerna över 600 medlemsföretag som levererar alla typer av glaslösningar.

– Ställningstagandet markerar tydligt brådskan i och vikten av en hållbar byggsektor både miljömässigt och socialt. I enlighet med färdplanens mål för år 2020–2022 kartlägger vi nu utsläppen och formulerar klimatmål. Vi kommer att fokusera på tydliga och träffsäkra åtgärder för att i möjligaste mån underlätta för medlemsföretagen att omsätta målen i praktiken, säger Melinda Lemke, projektledare för Glasbranschföreningens fasadföretag och föreningens hållbarhetsarbete.
Genom att skriva på färdplanen för fossilfri konkurrenskraft förbinder sig organisationerna att aktivt minska sektorns klimatutsläpp och driva upp innovationstakten. Tillsammans med hela värdekedjan, från råvaruutvinningen till återbruket, vill man verka för att skynda på den hållbara omställning som krävs för ett klimatneutralt Sverige år 2045.

– För att lyckas med omställningen krävs samarbeten över alla gränser och inom alla led i byggsektorn. Det är först när alla aktörer samlas kring en gemensam målbild som riktigt kraftfulla resultat kan uppnås, säger Joel Rosenqvist, ordförande i Svensk Planglasförening.
Att satsa på forskning och utveckling parallellt med utbildning är centrala åtgärder för att klara målen. I Glasbranschföreningens egen skola i Katrineholm och via Glascentrum genomförs ett stort antal utbildningar, vilka i framtiden kommer att innehålla än mer konkret klimatarbete.

– Idag ser vi ett ökat intresse när det gäller val av glas och montage. För att tidigare kunna fokusera på användningsområde och funktion efterfrågas mer information om produktens klimatpåverkan. Det bedrivs en del forskning och en hel del processförbättringar har skett, men mycket återstår för att nå målen. Vi har en stor utmaning i att utbilda marknaden och glasbranschen när det gäller glasets klimatpåverkan, säger Anna-Lena Fransson, vd, Glascentrum.
Inom färdplansarbetet pågår ett stort antal förbättringsprojekt och just nu läggs stort fokus på hållbar upphandling och renovering som viktiga drivkrafter i omställningen. Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Glascentrum hoppas kunna bidra i arbetet med att ta fram en process för hållbar upphandling. Organisationerna har också mycket att tillföra avseende hållbar renovering, vilket är särskilt viktigt när hela Europa ska starta om efter Coronapandemin.

– Tiderna av slit och släng är sedan länge förbi och det är dags att förädla det befintliga fastighetsbeståndet. Ungefär var fjärde svensk bor i en fastighet byggd under de så kallade rekordåren 1965-1974. Det är ofta välplanerade och stabilt byggda bostäder, men efter 50 år i bruk är de i stort behov av renovering och energieffektivisering, säger Melinda Lemke som
hoppas att upprustningen av miljonprogrammet blir en central punkt i åtgärdsprogrammet för återstarten av Sverige efter pandemin.

– Det är en insats som skapar bestående värden och dessutom ökar tryggheten och integrationen. Med hög kvalitet på glasprodukter kan vi som bransch bidra till lägre klimatutsläpp och en bättre miljö för alla.

F A K T A – Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Det finns idag sammanlagt 21 färdplaner, däribland bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft, som över 140 företag och organisationer ställt sig bakom. Målen är tydliga. År 2020 – 2022 ska aktörerna ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. År 2025 ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskad trend, år 2030 ska de ha halverats, år 2040 minskat med 70 procent och år 2045 ska vi uppvisa nettonollutsläpp.

Ladda hem pressreleasen som pdf här

Kontakt:

Melinda Lemke
Glasbranschföreningen
melinda.lemke@gbf.se
08-456 90 75

Joel Rosenqvist
Svensk Planglasförening
joel@osbyglas.se
0479 – 173 37

Anna-Lena Fransson
Glascentrum
anna-lena@glascentrum-mtk.se
070-219 89 33