Våra projekt

Våra projekt

Dimensionering av Glas

Svensk Planglasförening är med och bidrar till finansiering av en doktorand på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Inriktning är forskning och utvecklingsarbete för dimensionering av glaskonstruktioner. 

Forskningsresultaten implementeras i beräkningsprogrammet ClearSight, dimensioneringsprogram för planglas som erbjuds att disponeras av branschen. Under 2019 gjordes en större uppdatering  i programmet avseende Eurokoder och isolerglas. Under 2023 ska ”tung stöt” läggas in i programmet.

Utbildning i ClearSight hålls återkommande, se fliken utbildning.

Hotell i Vattenfall

Genom deltagande i en satsning att konstruera och så småningom bygga ett glashotell i ett vattenfall vill vi påvisa materialets mångfacetterade användningsområden. Genom samarbete mellan konstnär, entreprenör och teknisk kompetens skapas oanade mästerverk.

Projektbeskrivning Brännebo Kraftstation & Glashotell