Slider

Samlat svenskt
glaskunnande

Branschriktlinjer

Glas är ett byggnadsmaterial och har, liksom andra material, sina speciella egenskaper. Dessa riktlinjer omfattar enkelt floatglas och förädlade produkter som belagt glas, härdat glas, värme-förstärkt glas, laminerat glas och isolerrutor m.fl. 

Sök glasstipendium

Svensk Planglasförening avsätter 50 000 kronor till stipendium för examensarbete av särskilt intresse för glasbranschen. Glas är ett viktigt material både idag och i framtiden inom byggnad och boende. Genom instiftande av Glasstipendiet vill Svenska Planglasförening uppmärksamma och stimulera studenter att välja området planglas i sina examensarbeten. Här berättar vi mer om hur du söker glasstipendium.

Publikationer

Inget annat material än glas isolerar, avskärmar och säkrar samtidigt som man obehindrat kan se genom det. Oavsett var det är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året. Byggnadsglas i olika varianter och kombinationer uppfyller byggnormens krav på funktion, säkerhet och skydd i byggnader.