Bli medlem

Bli medlem

Svensk Planglasförenings ambition är att i föreningen samla branschens samtliga tillverkare, förädlare och handelsföretag för ökad legitimitet och tyngd i föreningens kontakter med politiker, myndigheter och andra organisationer.

Medlemskap i föreningen är också öppen för leverantör av insatsvaror och maskiner till planglasindustrin. Företag och organisationer som är verksamt inom planglasrelaterad byggverksamhet i Sverige är också välkomna att ansluta sig till föreningen som associerad medlem.

Medlemsförmåner

Medlemmar i Svensk Planglasförening har rabatterade priser på Glascentrum-MTKs tjänster.

Föreningen har också förhandlat fram förmånliga villkor för juridisk rådgivning samt provning och certifiering av byggnadsglas.

Se ”inloggning medlemmar”.