Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Bygg och anläggningssektorns färdplan

Svensk Planglasförening tillsammans med Glasbranschföreningen och Glascentrum har antagit Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat de fossila utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral.

Genom att ställa sig bakom färdplanen har glasbranschen tagit ett steg framåt i detta arbete. En aktivitetsplan för hur glasbranschen ska lyckas klara målen kommer att arbetas fram under hösten 2020.