1920x1080-organisation

Föreningsmöten

Föreningsmöten

Årsmötet 2024
Årsmötet är planerat till 23 maj och kommer hållas på Torekov Hotel, Torekov. Den årliga golfen kommer att spelas den 22 maj på en bana i närheten. Anmälan till hela eventet kommer kunna göras när kallelse skickas ut på mail.

Höstmötet 2024
Höstmötet är planerat till onsdagen den 13 november plats inte klart men i Stockholm området.

Höstmötet den 23 november 2023

Höstmötet 2023 hölls på Såstaholm hotell & konferens i Täby, Stockholm och på mötet deltog 34 personer. 

Det hölls de sedvanliga höstmötesförhandlingarna där Stina Wollenius, som ordförande för föreningen både öppnade och avslutade mötet. Därefter presenterades den årliga branschstatistiken  följt av Erik Haara från GBF som pratade om konjunkturläget. Föreningens olika projekt presenterades samt hur Boverkets framtagning av nya byggregler ”Möjligheternas Byggregler” går. Stina presenterade hållbarhetsarbetet inom glasbranschen samt arbetet med uppdateringen av bygg- och anläggningssektorns färdplan.

Eftermiddagens tema var AI och digitalisering där Susanne Nelleman Ek från BIM alliance sweden var först ut och pratade om samhällsbyggandets digitalisering, digitala tvillingar och BIM. Därefter redogjorde David Almroth om streckkoder och införandet av digitala produktpass. Eftermiddagen avslutades med Ken Larsson från JSC som visade och invigde oss i de AI-verktyg som vi redan idag kan använda i vårt dagliga arbete. 

Aktiviteten innan middagen var ett iPad Quiz.

Kvällen avslutades med en gemensam middag och dryck.

Bilder från årsmötet

Årsmötet den 25 maj 2023

Årsmötet 2023 hölls på Hotel Skansen på Öland och på mötet deltog 29 personer på årets årsmöte. 
Det hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där Stina Wollenius, som ordförande för föreningen både öppnade och avslutade mötet. Efter de sedvanliga mötespunkterna presenterades den årliga import- och markandsstatistiken samt föreningens olika projekt. Stina presenterade hållbarhetsarbetet inom glasbranschen och uppföljning av de relaterade målen. Därefter hölls ett antal föredrag med olika innehåll, Christina Stålhandske från Ragn-Sells berättade om projektet ”avfall”, om att återvinna planglas. Malin Flysjö från Göteborg energi höll intressant föredrag om energimarknaden just nu. 

ACC glasrådgivarna berättade om dimensionering av glas. Därefter pratade Ingrid Hägg från företaget Petra Brask om personlig effektivitet.

Aktiviteten innan middagen var  en annorlunda for av vinprovning där sinnena sattes på prov.

Kvällen avslutades med en gemensam middag och dryck.

Bilder från årsmötet

Årsmötet den 19 maj 2022

Årsmötet 2022 hölls på Hooks Herrgård och på mötet deltog 28 personer på årets årsmöte. 
Det hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där Joel Rosenqvist, som ordförande för föreningen både öppnade och avslutade mötet. Efter de sedvanliga mötespunkterna hölls ett antal föredrag med olika innehåll, först ut var Oskar Storm från Saint Gobain och Camilla Sonnenthal från Ragn Sells som höll ett föredrag om projektet där man skall försöka ta tillvara på fönsterglas och skicka det tillbaka till floatverken istället för att skicka det på deponi. Programmet gick vidare med den årliga dragningen om marknadsstatistiken och föreningens projekt.

Efter lunch ägnade vi tiden åt energiföreläsning där vi hade representanter från Göteborgs energi  som höll intressanta föredrag om energimarknaden just nu. Pilkington redogjorde för deras arbete med miljö och hållbarhetsfrågor. 

Innan Joel sedan avrundade programmet för dagen med en genomgång av målen som skall uppnås enligt den av SPF undertecknade färdplanen så avtackades Alf Rolandsson för allt det jobb han har lagt ner i föreningen.

Aktiviteten innan middagen var  en möjlighet att besöka och njuta av Hook Herrgårds underbara SPA-avdelning.

Kvällen avslutades med en gemensam middag och dryck.

Bilder från årsmötet

Årsmötet den 3 juni 2021

Årsmötet 2021 hölls på Hotell Skansen i Båstad och denna gången hölls mötet som ett kombinerat digitalt och fysiskt möte. Fysiskt deltog 19 personer och antalet digitala deltagare var 15 personer så totalt deltog 34 personer på årets årsmöte. Innan öppnandet av årsmötet hölls minnesstund för Jonathan Engström som gick bort den 27 november 2020.
Därefter hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där Joel Rosenqvist, föreningens ordförande öppnade och avslutade mötet. Efter dessa sedvanliga mötespunkter hölls ett antal föredrag med olika innehåll, som nu traditionen har blivit började Kent Persson från Lunds Tekniska Högskola föredrog om doktorandernas arbete och vad som forskas om just nu. Efter detta fick vi en bejublad presentation av projektet Glashus i vattenfall där det avtäcktes en prototyp av det hus som skall ställas i vattenfallet. Malin Forsgren från konsultföretaget 2050 hade sedan en presentation om det hållbarhetsprojekt som föreningen driver tillsammans med GBF och att vi nu är framme vid att köra igång en aktivitetsplan för att nå en fossilfri glasbransch. Programmet gick sedan vidare med presentation av ytterligare projekt där Fredrik Hall Johansson gick igenom hur det gått med utbildningen Glasrådgivning 2.0 och där vi har fått ett otroligt bra gensvar i de enkäter som gjorts efter varje utbildningstillfälle. Anna-Lena Fransson presenterade sedan branschnyheter och slog ett slag för glasstipendiet som skall delas ut för andra gången i höst. Till sist så fick deltagarna en presentation av Magnus Palm med projektet som vi driver med IVL om att ta fram ett verktyg för att medlemsföretagen skall kunna ta fram EPD:er för sina produkter.  

Programmet gick sedan vidare med lite aktiviteter där de som var sugna på att röra sig fick köra Padel och där de andra tog det lugnare i Hotel Skansens härliga SPA.

Kvällen avslutades med en god middag och dryck.

Bilder från årsmötet

Höstmötet den 15 oktober 2020

Höstmötet 2020 hölls på Knistad Herrgård och för första gången hölls mötet som ett kombinerat digitalt och fysiskt möte. Fysiskt deltog 17 personer och antalet digitala deltagare var 12 personer så totalt deltog 29 personer på årets höstmöte . Sedvanliga höstmötesförhandlingar skedde där Joel Rosenqvist, föreningens ordförande öppnade och avslutade mötet. Efter dessa sedvanliga mötespunkter hölls ett antal föredrag med olika innehåll, Kent Persson från Lunds Tekniska Högskola föredrog om doktorandernas arbete och vad som forskas om just nu. Birgitta Govén från Byggföretagen hade en presentation om den Färdplan som föreningen skrivit på tillsammans med GBF efter detta tog Melinda Lemke från GBF över för att presentera GBF´s kartläggning för att nå en fossilfri glasbransch. Stina Wollenius presenterade sedan de LCA-rapporter som föreningen har tagit fram tillsammans med SWECO samt den film som också tagits fram för att marknadsföra LCA-rapporterna. 
Föreningens nya hemsida lanserades och fick ett mycket bra gensvar.

Som avslutning så presenterades och delades historiens första Glasstipendium ut och det blev nu inte bara ett utan två stycken och det gick till: 

Axel Christoffersson och Ernest Björklund för deras examensarbete ”Computational modeling and experimental verification of soft-body impact on glass structures”

Johanna Hansson för hennes examensarbete ”Numerical simulations of thermal comfort in an autrium”

Bilder från höstmötet

Årsmötet den 14 maj 2020

Årsmötet 2020 gick till historien som Svensk Planglasförenings första digitala årsstämma. Tekniken fungerade bra och drygt 25 personer deltog. Sedvanliga årsmötesförhandlingar skedde där Joel Rosenqvist, Osby Glas valdes till föreningens ordförande. Efter årsmötet informerade föreningen om de olika projekt som är igång. Föreningens fokusområde är Hållbarhet och deltagarna fick ta del av det arbete som är gjort och vad som är på gång. Föreningen har bla blivit beviljade medel från GLAFO för framtagning av två LCA-rapporter där klimatpåverkan från importerade glasprodukter jämförs med svenskproducerade.  

Höstmötet den 17 oktober 2019

Höstmötet 2019 var lokaliserat till Fars Hatt i Kungälv. Uppslutningen av medlemmar var stor och temat för mötet var ”Klimatavtryck från planglas”. Konsultbyrån 2050 har gjort en kartläggning av detta och den följdes upp med workshop. Av denna workshop kan vi konstatera att engagemanget för dessa frågor är stort hos föreningens medlemmar. Föreningsstämma hölls med bla genomgång av ekonomi. Föreningens projekt presenterades och även marknadsstatistik. SWECO hade på uppdrag av föreningen gjort en sammanställning av de miljöcertifieringar som finns i Sverige och hur bedömer glas. 

Bilder från höstmötet