1920x1080-organisation

Föreningsmöten

Föreningsmöten

Årsmötet 2021
Årsmötet är planerat till torsdagen den 3 juni och golfturneringen avgörs dagen innan. Plats är Hotell Riviera i Båstad.

Höstmötet 2021
Höstmötet är planerat till torsdagen den 18 oktober. Plats är inte bestämd. 

Höstmötet den 15 oktober 2020

Höstmötet 2020 hölls på Knistad Herrgård och för första gången hölls mötet som ett kombinerat digitalt och fysiskt möte. Fysiskt deltog 17 personer och antalet digitala deltagare var 12 personer så totalt deltog 29 personer på årets höstmöte . Sedvanliga höstmötesförhandlingar skedde där Joel Rosenqvist, föreningens ordförande öppnade och avslutade mötet. Efter dessa sedvanliga mötespunkter hölls ett antal föredrag med olika innehåll, Kent Persson från Lunds Tekniska Högskola föredrog om doktorandernas arbete och vad som forskas om just nu. Birgitta Govén från Byggföretagen hade en presentation om den Färdplan som föreningen skrivit på tillsammans med GBF efter detta tog Melinda Lemke från GBF över för att presentera GBF´s kartläggning för att nå en fossilfri glasbransch. Stina Wollenius presenterade sedan de LCA-rapporter som föreningen har tagit fram tillsammans med SWECO samt den film som också tagits fram för att marknadsföra LCA-rapporterna. 
Föreningens nya hemsida lanserades och fick ett mycket bra gensvar.

Som avslutning så presenterades och delades historiens första Glasstipendium ut och det blev nu inte bara ett utan två stycken och det gick till: 

Axel Christoffersson och Ernest Björklund för deras examensarbete “Computational modeling and experimental verification of soft-body impact on glass structures”

Johanna Hansson för hennes examensarbete “Numerical simulations of thermal comfort in an autrium”

Bilder från höstmötet

Årsmötet den 14 maj 2020

Årsmötet 2020 gick till historien som Svensk Planglasförenings första digitala årsstämma. Tekniken fungerade bra och drygt 25 personer deltog. Sedvanliga årsmötesförhandlingar skedde där Joel Rosenqvist, Osby Glas valdes till föreningens ordförande. Efter årsmötet informerade föreningen om de olika projekt som är igång. Föreningens fokusområde är Hållbarhet och deltagarna fick ta del av det arbete som är gjort och vad som är på gång. Föreningen har bla blivit beviljade medel från GLAFO för framtagning av två LCA-rapporter där klimatpåverkan från importerade glasprodukter jämförs med svenskproducerade.  

Höstmötet den 17 oktober 2019

Höstmötet 2019 var lokaliserat till Fars Hatt i Kungälv. Uppslutningen av medlemmar var stor och temat för mötet var “Klimatavtryck från planglas”. Konsultbyrån 2050 har gjort en kartläggning av detta och den följdes upp med workshop. Av denna workshop kan vi konstatera att engagemanget för dessa frågor är stort hos föreningens medlemmar. Föreningsstämma hölls med bla genomgång av ekonomi. Föreningens projekt presenterades och även marknadsstatistik. SWECO hade på uppdrag av föreningen gjort en sammanställning av de miljöcertifieringar som finns i Sverige och hur bedömer glas. 

Bilder från höstmötet