Hållbarhet

Hållbarhet

Föreningens hållbarhetsarbete

Vi som bransch har ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle och detta är ett prioriterat arbeta för föreningen. En ”kick off” i glasbranschens miljöpåverkan har genomförts och följts upp med en workshop tillsammans med konsultbyrån 2050 där en kartläggning av planglasets klimatpåverkan blev resultatet.

Föreningen har även tillsammans med Sweco tagit fram en begränsad LCA-rapport där klimatpåverkan från närproducerade isolerrutor jämfördes med importerade. Fler liknande rapporter kommer tas fram framöver och kommunicerar till samtliga intressenter.

Föreningen har tillsammans med Glasbranschföreningen och Glascentrum  gemensamt skrivit på  Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Vi kommer nu tillsammans jobba fram en aktivitetsplan för glasbranschen som är kopplad till färdplanen för Bygg och anläggningssektorn. Syftet är att underlätta och påskynda glasbranschens och medlemmarnas omställning till fossilfrihet.

Projekt - Digitalt verktyg för EPD:er

EPD står för Environmental Product Declaration. Föreningen medverkar i projektet som drivs av ivl, Svenska miljöinstitutet.

Inom projektet tar vi fram ett digitalt EPD-verktyg för att materialleverantörerna enklare ska kunna publicera miljöinformation digitalt direkt till sina kunder. Det kommer även att finnas möjlighet att se hur stor miljöpåverkan en viss produkt har. 

Projektet fortgår under hösten 2020.