Ny utbildning för Glasinventerare

Glascentrum tillsammans med aktörer i glasbranschen har tagit fram en utbildning för glasinventering.

Vem vänder sig kursen till?
I glasbranschens färdplan mot att bli fossilfri ingår en kraftigt ökad återanvändning av byggnadsglas. Kursen vänder sig till dig som vill bidra i det arbetet. Första steget i återvinningsprocessen är inventering av planglas före renovering/rivning detta för att säkra rätt kvalitet samt skapa förfrågningsunderlag och spårbarhet. Här spelar inventeringspersonen en nyckelroll.

Kursmål
Syftet är att man efter genomförd utbildningen ska kunna utföra en inventering av planglas i byggnad interiört och exteriört för återvinning/återbruk. Fokus kommer att ligga på att identifiera glas och genomförande av inventering.

Inbjudan med mer information och anmälningslänk finns genom att Klicka här.

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er!