Organisation

Organisation

Styrelse

Stina Wollenius
Ordförande
Telefon: 0707-96 93 12
E-post: stina.wollenius@glasgruppen.se

Kansli

Bankgiro: 721-5916

Besöks- och postadress:
Svensk Planglasförening
Häradsvägen 5
364 95 Älghult

Anna-Lena Fransson
Verksamhetsansvarig
Telefon:  0702-19 89 33
E-post: anna-lena@glascentrum-mtk.se

Administration
Telefon: 0470-279 40
E-post: info@svenskplanglas.se