Organisation

Organisation

Styrelse

Joel Rosenqvist
Ordförande
Telefon: 0705-93 17 91
E-post: joel@osbyglas.se

Kansli

Bankgiro: 721-5916

Besöks- och postadress:
Svensk Planglasförening
Grusåsvägen 10
352 45 Växjö

Fredrik Hall Johansson
Verksamhetsansvarig
Telefon:  0705-22 79 40
E-post: fredrik@glascentrum-mtk.se


Administration
Telefon: 0470-279 40
E-post: info@svenskplanglas.se