Planglasets klimatpåverkan

Planglasets klimatpåverkan

LCA - Livscykelanalys

Sweco har på uppdrag av föreningen tagit fram en LCA-rapport som jämför klimatpåverkan av importerade och bearbetade planglasprodukter med svensk producerade.

Se vår film

Se  vår film som berättar varför man ska prioritera svenskproducerat isolerglas framför utländskt isolerglas ur ett klimatperspektiv.

Play
Slider