Publikationer

Inget annat material än glas isolerar, avskärmar och säkrar samtidigt som man obehindrat kan se genom det. Oavsett var det är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året. Byggnadsglas i olika varianter och kombinationer uppfyller byggnormens krav på funktion, säkerhet och skydd i byggnader.

För att du skall få långvarig glädje av din glasprodukt vill vi göra dig uppmärksam när det gäller krav på hantering och underhåll. Dessutom vill vi påminna om att produkten har begränsningar när det
gäller funktions och kvalitetsnivå. Detta återspeglar samtidigt din referens på vad som gör dig berättigad grund till reklamation och ersättning.

En riktig typ av glasprodukt för ditt ändamål är en framtidsinriktad produkt som kommer att bidra till att du känner dig trygg och komfortabel. Oavsett var den är placerat i bygget. Oavsett väder och vind. Oavsett tid på dygnet. Oavsett tid på året.

Publikationer

Beställ nya boken Bygga med glas – möjligheternas material!

 

Glasbranschens teknik- och utbildningscenter, Glascentrum, ger ut en ny inspirations- och kunskapsbok om glas. Boken Bygga med glas – möjligheternas material – vänder sig till alla verksamma och blivande arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som arbetar med eller kommer att arbeta med glas som byggmaterial.

Bygga med glas är omarbetad och utvecklad från den tidigare upplagan med samma namn. Boken ska skapa inspiration om hur vi kan använda glas, ge fördjupad kunskap om glas som byggmaterial och beskriva regelverken som styr glasets möjligheter i byggverksamheten.

“Det händer oerhört mycket i glasbranschen och i en ökande takt, så det känns mycket bra att vi nu har en aktuell och heltäckande bok som beskriver glaset som material, alla olika bearbetningar och funktioner och därtill de krav och regler som gäller när vi använder glas i byggnationen, berättar Per Sjöhult, huvudredaktör för boken.”

Pris
Ordinarie pris 535 kr, exkl moms och porto
Medlemspris 195 kr, exkl moms och porto
(erbjuds medlemmar i Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening)

Ladda hem beställningsblanketten här för att köpa boken Bygga med Glas

Fyll i blanketten och maila till den till oss på denna länk.