Utbildning

Utbildning

Glasrådgivning 2.0

Svensk Planglasförenings egna utbildning Glasrådgivning 2.0 erbjuder en samlad teoretisk utbildning om planglas och planglasprodukter. Utbildningen ska ge en ökade kunskaper inom material- och produktområdet. Utbildningen riktar sig främst till dig som jobbar med kund-, produktion-, produkt- eller kvalitetsfrågor inom planglasområdet. Utbildningen är uppdelad i Glasrådgivning 1 och 2, efter fullgjort båda utbildningar utfärdas ett utbildningsintyg. 

Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material

 • Glas och dess egenskaper
 • Tillverkning av planglas
 • Basglas och förädlade glas
 • Isolerrutor och belagda glas
 • Planglasmarknaden

Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion

 • Glas och byggregler
 • Personsäkerhet
 • Skyddsglas
 • Glas och brand
 • Ljudreduktion
 • Solskydd
 • Dimensionering
 • Framtidens glas
Framsida Pärm

ClearSight - Glasdimensionering

Genom samarbetet med Lunds Tekniska Högskola har ett programmet som är avsett för att bestämma planglas hållfasthet vid olika laster och infästningar tagits fram. 

För att erhålla en programlicens av ClearSight måste användaren (obligatoriskt) gåen utbildning på två kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande kunskap om dimensionering. Utbildningstillfället avslutas med en enklare examinering. Kent Persson, konstruktör av programmet, är huvudlärare under utbildningsdagarna. 

Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram, ClearLoad för beräkning av laster och lastkombinationer.

Utbildningsdagarna görs i samverkan, Svensk Planglasförening, Balkongföreningen och Glasbranschföreningen. 

Inbjudan kommande utbildningar 2024